Thẻ Chính Hãng Full Serial BẢO HÀNH 5 NĂM Xem lịch sử mua thẻ

Mua thẻ cào

Chọn loại thẻ


Mệnh giá thẻ {{currentCard.Name}}

Giá: {{item.Price*(1-item.Rate/100)|currency:'':0}} đ Tạm hết thẻ

Giỏ hàng
{{item.cardName}} {{item.price|currency:'':0}} đ
{{item.price*(100-item.rate)*item.quantity/100|currency:'':0}} đ

Tổng
{{totalMoney()|currency:'':0}} đ
Bằng việc chọn 'Thanh toán', bạn đồng ý với chính sách cung cấp, hủy và hoàn trả dịch vụ

Lịch sử mua thẻ

Mã đơn Sản phẩm Tổng tiền Tiền phải trả Trạng thái Thời gian Xem chi tiết
Không có dữ liệu
{{item.SCO_Id}} {{(item.cards|filter:{code2:c.code2}:true).length}} x {{c.cardname}} {{c.value|currency:'':0}} {{item.SCO_TotalPrice|currency:'':0}} {{item.SCO_TotalPriceRequired|currency:'':0}} {{item.SCO_CreatedDate.slice(6,-2)|date:'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'}}